Pinning Brush - 8" Plastic Nylon

Pinning Brush – 8″ Plastic Nylon

Kenyon Part Description

Pinning Brush – 8″ Plastic Core, Nylon Bristles

Kenyon Part Features

Kenyon Part # P2695
Diameter 8"
Material Plastic Core, Nylon Bristles